CẬP NHẬT NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

CẬP NHẬT NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

 • Triển vọng  ngành
 • Cập nhật ngành: Tiêu dùng phục hồi yếu trong bối cảnh lạm phát gia tăng
 • Các yếu tố quan trọng cần theo dõi trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023:
 • Cam kết phân tích
 • Khuyến nghị
 • Tuyên bố miễn trừ

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 

 • Triển vọng  ngành
 • Cập nhật ngành: Tiêu dùng phục hồi yếu trong bối cảnh lạm phát gia tăng
 • Các yếu tố quan trọng cần theo dõi trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023:
 • Cam kết phân tích
 • Khuyến nghị
 • Tuyên bố miễn trừ

Có thể bạn quan tâm

Products not found