Thị trường ASEAN số tháng 06/2022

Thị trường ASEAN số tháng 06/2022

 

 • Tổng quan tình hình thị trường
 • Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
 • Nhận định và đánh giá
 • Phụ lục

 

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 • Tổng quan tình hình thị trường
 • Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
 1. Lúa gạo
 2. Rau quả
 3. Cà phê
 4. Cao su
 5. Điều 
 6. Hồ tiêu
 7. Thịt và sản phẩm từ thịt
 8. Thủy sản
 • Nhận định và đánh giá
 1. Rau quả
 2. Điều
 3. Cao su
 • Phụ lục

 

Có thể bạn quan tâm

Products not found