0(0 Ratings)

Các mâu thuẫn, tranh chấp trong quản lý vận hành nhà chung cư. Giải pháp cho các mâu thuẫn tranh chấp này

What I will learn?

  • Nắm được những mâu thuẫn, tranh chấp có thể xảy ra để đề phòng.
  • Biết được quyền lợi của bản thân, tự tin đứng lên đòi quyền lợi hợp lý.
  • Nắm rõ giải pháp hiệu quả nhất để xử lý nếu có tranh chấp xảy ra.
  • An tâm sống vui vẻ, hạnh phúc trong chung cư

Course Curriculum

Các mâu thuẫn, tranh chấp giữa Chủ đầu tư với cư dân; giải pháp xử lý những mâu thuẫn này

  • Các mâu thuẫn, tranh chấp giữa Chủ đầu tư với cư dân; giải pháp xử lý những mâu thuẫn này

Các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Ban quản trị và cư dân, giải pháp xử lý những mâu thuẫn này

Các mâu thuẫn, tranh chấp giữa Ban quản lý với Ban quản trị và cư dân; giải pháp xử lý những mâu thuẫn này

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
1,500,000 

Tags

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?