0(0 Ratings)

Đầu tư phát triển đất nông nghiệp đa dụng – Thời cơ đã đến

What I will learn?

 • Đất nông nghiệp đa dụng: khái niệm, đặc điểm, công năng..
 • Những tư duy nền tảng để đầu tư, nắm giữ đặt nông nghiệp đa dụng
 • Cách tìm kiếm và định giá giá trị đất nông nghiệp đa dụng
 • Phân tích & Dự báo giá trị đất nông nghiệp đa dụng
 • Phân tích một số mô hình phát triển đất nông nghiệp đa dụng - những điều cốt yếu
 • Những vấn đề vĩ mô (chính sách, xu thế, pháp luật...) tác động đến đầu tư đất nông nghiệp trong giai đoạn ngắn và dài hạn

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
10,000,000 

A course by

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Chuyên gia BĐS Nguyễn Minh Ngọc

Tags

Target Audience

 • Người đang nắm giữ đất nông nghiệp trên khắp Việt Nam
 • Người đang tìm kiếm đất nông nghiệp nhưng chưa có định hướng, cơ sở chắc chắn để thực hiện
 • Người muốn phân bổ hợp lý cơ cấu đầu tư các loại bất động sản
 • Người đang làm môi giới - Tư vấn - Định giá - Quản lý bất động sản
 • Người yêu và gắn bó với thiên nhiên; thích du lịch; đang căng thẳng trong cuộc sống

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?