0(0 Ratings)

Định giá đất đai

About Course

Khóa học theo hướng ứng dụng thị trường, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, hiểu biết của giảng viên về giá trị bất động sản đối với những mục tiêu khác nhau của người đầu tư; đặt trong bối cảnh biến động của thị trường bất động sản Việt Nam.giúp các bạn cách xác định giá trị đất đai để mua - bán, đầu tư cho trung - dài hạn.
Cho xem nhiều hơn

What I will learn?

  • Vận dụng hợp lý, nhanh, và sớm những chính sách đất đai (Nghị quyết 18 và Dự thảo Luật đất đai 2013)
  • Nắm bắt thông tin thị trường về đất đai một cách nhanh chóng chính xác nhất.
  • Có chiến lược mua - bán đất đai rõ ràng hiệu quả.
  • Định giá ĐÚNG giá trị của đất
  • Đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư
  • Xây dựng những mô hình mà trong đó đất đai là tư liệu chính
  • Năm được các quy trình và phương pháp định giá đất đai.
  • Hiểu rõ cách bắt đầu và nhìn được quá trình phát triển với những điều kiện cần và đủ.

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
8,000,000 
Xin chào, Chào mừng bạn trở lại!
Jetpack has locked your site's login page.

Jetpack has locked your site's login page.

Your IP address 185.220.101.42 has been flagged for potential security violations. You can unlock your login by sending yourself a special link via email. Learn More