Previous slide
Next slide

Định giá đất đai

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Vận dụng hợp lý, nhanh, và sớm những chính sách đất đai (Nghị quyết 18 và Dự thảo Luật đất đai 2013)
  • Nắm bắt thông tin thị trường về đất đai một cách nhanh chóng chính xác nhất.
  • Có chiến lược mua - bán đất đai rõ ràng hiệu quả.
  • Định giá ĐÚNG giá trị của đất
  • Đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư
  • Xây dựng những mô hình mà trong đó đất đai là tư liệu chính
  • Năm được các quy trình và phương pháp định giá đất đai.
  • Hiểu rõ cách bắt đầu và nhìn được quá trình phát triển với những điều kiện cần và đủ.

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá