Định giá đất đai

Danh sách yêu thích Đăng lại
Chia sẻ khóa học
trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bạn sẽ học gì?

  • Vận dụng hợp lý, nhanh, và sớm những chính sách đất đai (Nghị quyết 18 và Dự thảo Luật đất đai 2013)
  • Nắm bắt thông tin thị trường về đất đai một cách nhanh chóng chính xác nhất.
  • Có chiến lược mua - bán đất đai rõ ràng hiệu quả.
  • Định giá ĐÚNG giá trị của đất
  • Đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư
  • Xây dựng những mô hình mà trong đó đất đai là tư liệu chính
  • Năm được các quy trình và phương pháp định giá đất đai.
  • Hiểu rõ cách bắt đầu và nhìn được quá trình phát triển với những điều kiện cần và đủ.

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá