0(0 Ratings)

Định giá đất đai

About Course

Khóa học theo hướng ứng dụng thị trường, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, hiểu biết của giảng viên về giá trị bất động sản đối với những mục tiêu khác nhau của người đầu tư; đặt trong bối cảnh biến động của thị trường bất động sản Việt Nam.giúp các bạn cách xác định giá trị đất đai để mua - bán, đầu tư cho trung - dài hạn.
Cho xem nhiều hơn

What I will learn?

 • Vận dụng hợp lý, nhanh, và sớm những chính sách đất đai (Nghị quyết 18 và Dự thảo Luật đất đai 2013)
 • Nắm bắt thông tin thị trường về đất đai một cách nhanh chóng chính xác nhất.
 • Có chiến lược mua - bán đất đai rõ ràng hiệu quả.
 • Định giá ĐÚNG giá trị của đất
 • Đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư
 • Xây dựng những mô hình mà trong đó đất đai là tư liệu chính
 • Năm được các quy trình và phương pháp định giá đất đai.
 • Hiểu rõ cách bắt đầu và nhìn được quá trình phát triển với những điều kiện cần và đủ.

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
8,000,000 

A course by

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Chuyên gia BĐS Nguyễn Minh Ngọc

Tags

Target Audience

 • Nhà đầu tư muốn tìm hiểu thị trường và trang bị kiến thức để tham gia thị trường
 • Nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến đầu tư đất đất đai
 • Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động môi giới, định giá bất động sản, quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
 • Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu kiến thức về BĐS

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?