0(0 Ratings)

Hoạch định chiến lược đầu tư bất động sản cá nhân

What I will learn?

  • Qua khóa học bạn sẽ :
  • Biết được những yếu tố quyết định bất động sản có tăng giá hay không để từ đó bạn ra quyết định đầu tư đúng.
  • Bạn sẽ học được lộ trình đầu tư đúng đắn
  • Hiểu về tháp tài sản Bất động sản
  • Học được cách để nhận biết sốt đất ảo hay thật
  • Biết cách để loại bỏ được các chiêu trò của những bên liên quan

Course Curriculum

HIỂU MÌNH – TRÁNH XA CÁC SAI LẦM, RỦI RO NĐT NÀO CŨNG DỄ MẮC PHẢI

  • HIỂU MÌNH – TRÁNH XA CÁC SAI LẦM, RỦI RO NĐT NÀO CŨNG DỄ MẮC PHẢI

HIỂU LUẬT CHƠI – BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG BĐS VÀ CÁC CHIÊU TRÒ ĐẦU TƯ CÁC BÊN

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
Miễn phí
Miễn phí truy cập khóa học này

A course by

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Founder Bất động sản Sen Vàng

Tags

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?