Previous slide
Next slide

Tiềm năng phát triển bất động sản nông nghiệp đa dụng

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Đầu tư phát triển Bất động sản nông nghiệp đa dụng – Chuyên gia Nguyễn Minh Ngọc

Những vùng đất có tiềm năng cho du lịch nông nghiệp – Chuyên gia Phạm Thanh Tùng

Pháp lý Bất động sản nông nghiệp đa dụng – Chuyên gia Nguyễn Tấn Phong

Tọa đàm Tiềm năng phát triển Bất động sản nông nghiệp đa dụng

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá