0(0 Ratings)

Tiềm năng phát triển bất động sản nông nghiệp đa dụng

Course Curriculum

Đầu tư phát triển Bất động sản nông nghiệp đa dụng – Chuyên gia Nguyễn Minh Ngọc

Những vùng đất có tiềm năng cho du lịch nông nghiệp – Chuyên gia Phạm Thanh Tùng

Pháp lý Bất động sản nông nghiệp đa dụng – Chuyên gia Nguyễn Tấn Phong

Tọa đàm Tiềm năng phát triển Bất động sản nông nghiệp đa dụng

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
200,000 

A course by

Tags

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?