Previous slide
Next slide

12 xu hướng pháp lý định hình tương lai của ESG

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 14

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:

Thông tin chi tiết

12 xu hướng pháp lý định hình tương lai của ESG

Các khuôn khổ pháp lý quản trị ESG đang phát triển nhanh chóng, với sự nhấn mạnh vào báo cáo bắt buộc. Các quy định như Chỉ thị Báo cáo Phát
triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) của Liên minh Châu Âu và các quy tắc Công bố Khí hậu SEC sắp tới của Hoa Kỳ là những
trường hợp điển hình.
Các tiêu chuẩn đầu tiên của Ủy ban Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) cũng sẽ trở thành bắt buộc đối với các quốc gia chọn áp dụng chúng – với một số khu vực
pháp lý đã thực hiện các bước để làmnhư vậy.
Chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng đáng kể các tiêu chuẩn ESG bắt buộc trong những năm tới.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm