Previous slide
Next slide

BÁO CÁO KINH TẾ THƯỜNG NIÊN 2022 – ĐBSCL

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đồng Bằng Sông Cửu Long từ lâu luôn được coi là “vựa lúa” của Việt Nam và trên thế giới. Danh xưng này vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là sứ mệnh phải đảm bảo an ninh lương thực, điều này làm tình trạng thâm canh lúa kéo dài, không được chuyển đổi đất trồng sang mục đích khác,… khiến cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế ĐBSCL đã suy giảm. Không chỉ nông nghiệp, nền tảng kinh tế vùng và đang phải đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế, xã hội và môi trường

Thông tin chi tiết

Ấn phẩm Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi mô hình phát triển và Quy hoạch tích hợp” là báo cáo tiếp theo năm 2020, được thực hiện bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam). Đây là báo cáo kinh tế đầy đủ và duy nhất của một vùng kinh tế trên cả nước, nhằm tham mưu trong xây dựng nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương, và là tư liệu nghiên cứu, tham khảo của giới chuyên gia và doanh nghiệp về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong giai đoạn mới của nền kinh tế.Báo cáo kinh tế thường niên được thực hiện trong bối cảnh ĐBSCL đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,… đến lựa chọn mô hình tăng trưởng khi kinh tế vùng đã phát triển đến ngưỡng. ĐBSCL chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nghiêm trọng hơn so với mặt bằng chung của cả nước và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Có thể bạn quan tâm