Previous slide
Next slide

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS Việt Nam 2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phần lớn đáp viên đã sở hữu BĐS, với phương thức chủ yếu là tự mua không vay

Trong 1 năm tới, xu hướng tiêu dùng BĐS sẽ có sự phân hóa rõ rệt

Phần lớn người mua BĐS có mục đích đầu tư, loại hình đất nền và BĐS sơ cấp thu hút sự quan tâm

Nhiều người mua có dự định vay, với kỳ vọng mức lãi suất là dưới 10%

Khoản trả góp kỳ vọng là dưới 20 triệu VND/tháng, và thời gian vay dự kiến là từ 5 – 10 năm

Người bán vẫn duy trì kỳ vọng lợi nhuận tích cực ở thời điểm hiện tại

Nhóm người thuê phần lớn vẫn ưu tiên sự linh hoạt, và thường phân bổ dưới 30% thu nhập cho chi phí thuê

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm