Báo cáo thị trường bất động sản Quý 3.2022 VARS

Nội dung báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam

 1. Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam
  – Các yếu ttác động, nh hưởng Thtrường Bt động sn ti các khu vc
  – T
  ng quan thtrường
 2. Dự kiến báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam Quý IV và năm 2023
  – C
  ơ hi
  – Thách th
  c
  – Di
  n biến thtrường
 3. Kiến nghị 
  – Qu
  n lý Nhà nước
  – Doanh nghi
  p
  – Nhà
  đầu tư, khách hàng

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Giá bất động sản trên toàn thị trường có dấu hiệu chững lại, nhiều dự án triển khai hỗ trợ lãi suất ngân hàng, giãn lịch thanh toán và ân hạn nợ gốc, chương trình cam kết lợi nhuận, tiền thuê trong thời gian đầu,… để kích cầu.

Mặc dù đã có một số động thái tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản: Nghị quyết 18-NQ/TW 2022, Chỉ thị 13 của Thủ tướng về một sốgiải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam an toàn, lành mạnh bền vững nhưng các quy định pháp lý mâu thuẫn, chồng chéo tạo rào cản nên duyệt phê duyệt dự án, tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản không được cải thiện

Có thể bạn quan tâm

Products not found