Previous slide
Next slide

Báo cáo thị trường trái phiếu Quý 2 2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Theo số liệu tổng hợp của chúng tôi, trong Q2/23 có 12 đợt phát hành TPDN trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 8.736 tỷ đồng, giảm 69,2% so với Q1/23, và giảm 92,4% svck. Trong đó có 11 đợt phát hành riêng lẻ (PHRL) với tổng giá trị phát hành là 6.736 tỷ đồng, chiếm 77,1% tổng GTPH. Sau một số đợt phát hành có giá trị cao trong tháng 3 (thời điểm ngay sau khi NĐ08 được ban hành), hoạt động PHRL trong Q2/23 lại rơi vào tình trạng ảm đạm. Chúng tôi cho rằng, niềm tin của các nhà đầu tư chưa quay trở lại trong bối cảnh còn nhiều TCPH đang gặp khó khăn về HĐKD, khó khăn về dòng tiền dẫn tới chậm thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn là nguyên nhân chính khiến hoạt động phát hành TPDN vẫn ảm đạm trong Q2/23.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm