Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 954

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Năm 2023

Thông tin chi tiết

Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm (vùng KTTĐ) phía Nam, là tỉnh có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích 1.982,56 km2, chiếm 5,99% diện tích cả nước và xếp thứ 50 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; về dân số, năm 2020 dân số trung bình của tỉnh là 1.167.938 người, chiếm 1,2% dân số cả nước và xếp thứ 39 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Với quy mô, diện tích không lớn, nhưng Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong số ít những địa phương có vai trò to lớn đóng góp vào GDP và tổng thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ Luật Quy hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tinh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lập quy hoạch với hướng tiếp cận mới, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế đặc trưng của tỉnh. Quy hoạch tỉnh đã rà soát, kế thừa những quan điểm, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực còn phù hợp với bối cảnh phát triển mới, phù hợp với Nghị quyết tỉnh đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời nghiên cứu cập nhật, tuân thủ các định hướng phát triển của quốc gia, vùng Đông Nam Bộ, trên cơ sở đó đề xuất phương án tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm