Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 762

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Việc xây dựng “Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” có vai trò vô cùng quan trọng vì: (i) Đây chính là công cụ định hướng để tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030; (ii) Là một căn cứ quan trọng để xây dựng các chính sách thực thi pháp luật và kế hoạch (KH) 5 năm, KH hàng năm phát triển tỉnh; (iii)
Là công cụ định hướng và căn cứ pháp lý đối với các nhà đầu trong và ngoài tỉnhtìm kiếm cơ hội phát triển trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới.

Những điểm nhấn về bức tranh phát triển của vùng ĐBSCL trong thời gian tới được xác định trong các văn kiện này, đó là: phát
triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu nông nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái; chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái ven biển gắn với hình thành phát triển đô thị và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh. Các yếu tố trên đòi hỏi tỉnh Bạc Liêu phải có quy hoạch mới phù hợp nhằm góp phần biến các chiến lược phát triển KTXH của cả nước, các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL thành thực tế cuộc sống và triển khai thực hiện đồng bộ.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm