Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Định

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 801

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định và các quy hoạch ngành trên địa bàn tỉnh thời kỳ đến năm 2020 dù đã phát huy tác dụng trong thập kỷ vừa qua, nay không còn phù hợp với thực tế, điều kiện và yêu cầu phát triển Bình Định thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ  XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.
Bối cảnh quốc tế, khu vực cũng đặt ra yêu cầu cần thiết phải xây dựng mới quy hoạch của tỉnh Bình Định. Đó là các yêu cầu đặt ra từ cách mạng công nghiệp 4.0 và một loạt xu hướng phát triển mới của thế giới đã và đang hình thành, đặc biệt sau khi xảy ra đại dịch COVID-19; Việt Nam tham gia vào một loạt FTA thế hệ mới… đang làm dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu thị trường, dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng khu vực và thế giới. Theo đó, Bình Định cần chủ động nắm bắt cơ hội, đối phó các thách thức.
Từ những căn cứ nêu trên cho thấy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết, nhằm bố trí lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực cho hợp lý hơn, phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh. Quy hoạch tỉnh cũng sẽ là căn cứ khoa học để xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, nâng cao hiệu quả KTXH để xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển năng động và có đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm