Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Thuận

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 951

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Tháng 8 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 được thực hiện và đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, quy hoạch đã và đang thực hiện chỉ có khung thời gian hiệu lực đến hết 2020. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn tới (thời kỳ 2021-2030) với tầm nhìn dài hạn (đến năm 2050) cần được tổ chức nghiên cứu, xây dựng thay thế cho các
bản quy hoạch trước đây để phù hợp với yêu cầu và bối cảnh mới

Với mục tiêu đưa Quy hoạch tỉnh thành một công cụ pháp lý quan trọng và hiệu quả để hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh; định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, khai thác tối đa các nguồn lực trong các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, trong quá trình triển khai nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, tích hợp các đề xuất, các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào dự thảo quy hoạch tỉnh nhằm loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn của các quy hoạch gây trở ngại cho đầu tư phát triển, tối ưu hóa và bảo đảm tính khả thi, bền vững trong quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các nguồn lực, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các khu vực và địa phương của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm