Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1253

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Tháng 7 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Đắk Lắk triển khai nghiên cứu và xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh cho giai đoạn 10 năm tới theo hướng tích hợp

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội để xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực Tây Nguyên và cả nước, có vị thế cao trong sự tham gia vào địa bàn cầu nối để hội nhập khu vực. Để lập quy hoạch đáp ứng được các vấn đề trên, việc xây dựng quy hoạch cho tỉnh Đắk Lắk là rất cần thiết.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm