Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1441

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phương án phân bổ không gian, tài nguyên, kết cấu hạ tầng… nhằm sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất để phát triển bền vững; là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại; là căn cứ để hoạch định chính sách, kiến tạo động lực, thu hút đầu tư, phát triển trong thời kỳ 10 năm và tầm nhìn đến 30 năm.

Việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nƣớc. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội để xây dựng Đắk Nông trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên, có quy mô nền kinh tế hợp lý và bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt mức bình quân của cả nước gắn liền với mức hưởng thụ cao về văn hóa, xã hội và môi trường.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm