Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 890

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được thực hiện và đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, quy hoạch đã và đang thực hiện chỉ có khung thời gian hiệu lực đến hết 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn tới (thời kỳ 2021-2030) với tầm nhìn dài hạn (đến năm 2050) cần được tổ chức nghiên cứu, xây dựng thay thế cho các bản quy hoạch trước đây để phù hợp với yêu cầu và bối cảnh mới,

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm