Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Gia Lai

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1200

Định dạng: Word

Ngày phát hành:   Năm 2023

Thông tin chi tiết

Những thay đổi của bối cảnh quốc tế, trong nước và thực tiễn phát triển của tỉnh, đặt ra yêu cầu cần thiết phải xây dựng mới quy hoạch, đó là: Cách mạng công nghiệp 4.0; Việt Nam tham gia vào Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đang triển khai đồng thời đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do lớn (RCEP, Việt Nam – Israel, khối EVFTA) là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư. Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn (Mỹ – Trung Quốc – EU) sẽ có tác động lớn đến chính sách đầu tư, thương mại của các quốc gia.

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế thị trường. Tập trung phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại có trọng tâm, trọng điểm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm của khu vực trong Tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm