Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 837

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn theo hướng quy hoạch tích hợp. Theo đó, việc xây dựng Quy hoạch tỉnh là để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnhnvề không gian các hoạt động KTXH, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việc nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn theo phương pháp tích hợp, đa ngành, có tầm nhìn dài hạn để khắc phục những tồn tại,của kỳ quy hoạch đến năm 2020 là cần thiết và cấp bách. Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, đồng thời giúp định hình mức độ phát triển của tỉnh trong dài hạn, và đồng thời là công cụ quản lý và điều hành, giúp Lạng Sơn đạt được các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm