Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hòa Bình

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 734

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được xây dựng theo những yêu cầu của Luật Quy hoạch ban hành năm 2017 và có hiệu lực từ tháng 01 năm 2019. Theo đó, quy hoạch tỉnh cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bổ dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo yêu cầu của Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch tỉnh được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, đề xuất định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, các tỉnh, thành phố trong cả nước cần phải triển khai thực hiện việc lập mới quy hoạch tỉnh.
Với những lý do trên, việc nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, theo phương pháp tích hợp, đa ngành, có tầm nhìn dài hạn để khắc phục những hạn chế trong công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua là cần thiết và cấp bách. Việc lập quy hoạch theo phương pháp và những quy định mới sẽ góp phần quan trọng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tận dụng hội của địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao vị thế của tỉnh. Quy hoạch tỉnh còn là cơ sở pháp lý để quản lý, phát triển các ngành, lĩnh vực, thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, góp phần giúp Hòa Bình đạt được các mục tiêu phát triển quan trọng, trở thành tỉnh phồn vinh và thịnh vượng, góp phần vào công cuộc phát triển chung của cả nước trong giai đoạn mới.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm