Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 780

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Tháng 6 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua năm 2017 với nhiều quy định mới liên quan đến quy hoạch các cấp, trong đó có quy hoạch cấp tỉnh. Theo Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh là một bước để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, điểm mới đặc biệt trong quy định về quy hoạch cấp tỉnh là việc xây dựng quy hoạch được dựa trên cơ sở tích hợp các nội dung, đề xuất định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hưng Yên cũng triển khai thực hiện việc lập mới quy hoạch tỉnh cho thời kỳ mới.
Bên cạnh đó, hầu hết các quy hoạch của tỉnh Hưng Yên đến nay đã hết thời gian thực hiện (đến năm 2020), do đó cần phải tiến hành xây dựng Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Luật Quy hoạch và bối cảnh mới, đặc biệt là phù hợp với các định hướng được đưa ra tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025 được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm