Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Lai Châu

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 723

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Tháng 6 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Bối cảnh quốc tế (các hiệp định thƣơng mại quốc tế thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, những tiến triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự sắp xếp lại các chuỗi cung ứng do ảnh hƣởng của đại dịch Covid…) và trong nƣớc (ổn định trong điều hành kinh tế vĩ mô, khả năng kiểm soát bệnh dịch, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, việc triển khai các quy hoạch quốc gia, vùng…) sẽ có tác động lớn đến triển vọng phát triển của tỉnh Lai Châu trong những năm tới.
Trước tình hình thực tiễn và những yêu cầu nêu trên, việc lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thực sự cần thiết. Xây dựng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy định pháp luật về quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng và cả nước. Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, đồng thời giúp định hình mức độ phát triển của tỉnh trong dài dạn và là công cụ quản lý và điều hành, giúp Lai Châu đạt đƣợc các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm