Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Phú Thọ

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 669

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Năm 2023

Thông tin chi tiết

Trong 10 năm trở lại đây, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm xây dựng các quy hoạch, định hướng phát triển bao gồm Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và 13 quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện, thành, thị; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ; 17 quy hoạch về đất đai; 15 quy hoạch về xây dựng; 45 quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và trên 200 các quy hoạch theo Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật khoáng sản, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Luật khác có liên quan, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và xây dựng các kịch bản, định hướng, giải pháp để phát triển Tỉnh. Tuy nhiên, những quy hoạch cấp tỉnh đã được lập và phê duyệt chủ yếu vẫn dựa trên phương pháp tiếp cận chuyên ngành nên thiếu tính tổng hợp, hệ thống đồng thời đã hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch.
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 với tinh thần định hướng, kiến tạo các động lực và không gian phát triển, đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp Quốc gia, cấp Vùng và cấp Tỉnh nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững khắc phục những bất cập mà quy hoạch cũ, phương pháp cũ đã bộc lộ thời gian qua. Cùng với Luật Quy hoạch, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành việc triển khai quy hoạch Tỉnh.
Nhằm cụ thể hoá những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật đối với công tác quy hoạch, UBND tỉnh Phú  Thọ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm