Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Phú Yên

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1091

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:   Năm 2023

Thông tin chi tiết

Phú Yên hiện tại vẫn là một tỉnh chưa phát triển trong vùng BTB&DHMT. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; chưa khai thác, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng (Tốc độ tăng GRDP, GRDP bình quân đầu người, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Tổng kim ngạch xuất khẩu, vv) chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Mặt khác, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước đang có diễn biến phức tạp, những diễn biến của biến đổi khí hậu (BĐKH) và đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới, kinh tế toàn cầu sau đại dịch rất khó lường, phải nhìn nhận lại và chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến phát triển của tỉnh thời gian tới. Quy hoạch tỉnh Phú Yên cần phải được xây dựng để phù hợp với các bối cảnh mới này.
Xuất phát từ các lý do trên, việc xây dựng “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” có vai trò vô cùng quan trọng: (i) là công cụ định hướng để tỉnh Phú Yên chỉ đạo, điều hành, quản lý quá trình phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, (ii) là căn cứ để xây dựng các văn bản hoạch định kế hoạch (KH) 5 năm, KH phát triển hàng năm của tỉnh, (iii) là thông tin định hướng cho các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tìm kiếm cơ hội phát triển trên địa bàn tỉnh.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm