Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 911

Định dạng: Word

Ngày phát hành:   Năm 2023

Thông tin chi tiết

Để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ và việc triển khai Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  để thực hiện đúng theo tinh thần tích hợp của Luật Quy hoạch nhằm tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế mới của tỉnh, đồng thời tranh thủ và tận dụng tốt các xu thế phát triển của thế giới, tỉnh Quảng Nam cần thiết phải lập “Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là công cụ quan trọng để tỉnh định hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển KT-XH, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới. Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở cung cấp căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý các hoạt động kinh tế – xã hội; làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của Tỉnh

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm