Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 922

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Tháng 1 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Để tiếp nối quá trình phát triển của giai đoạn trước và đảm bảo sự gắn kết với chiến lược phát triển của quốc gia, và vùng trong bối cảnh mới của thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, Tây Ninh cần có một chiến lược với những mục tiêu phát triển mới để tiếp tục khai thác những lợi thế của địa phương về vị trí địa chính trị – kinh tế, phát huy vai trò của mình trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng thời là cửa gõ giao thương quốc tế của Việt Nam với Campuchia và các nước ASEAN. Bản quy hoạch này cũng là cơ sở cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh với những mục tiêu phát triển và kế hoạch hành động cho thời kỳ tới. Do vậy, việc lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết và cần được nghiên cứu.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 được xây dựng theo hướng tiếp cận mới hướng dẫn tại Luật Quy hoạch 2017 (có hiệu lực tháng 1/2019), Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP, Quyết định 775/TTg-CP phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 –
2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, bản quy hoạch sẽ đề xuất các quan điểm, mục tiêu, phương án định hướng phát triển cho địa phương, xác định theo từng thời kỳ ngắn hạn (2021 – 2025), trung hạn (2026 – 2030), và tầm nhìn dài hạn (đến năm 2050). Các quan điểm, mục tiêu, định hướng này là căn cứ cho việc xây dựng các phương án tổ chức không gian lãnh thổ, các kế hoạch chi tiết phát triển 5 năm và hằng năm của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với chiến lược phát triển chung của vùng và quốc gia.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm