Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1085

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Năm 2023

Thông tin chi tiết

Ngày 07/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, văn bản này là cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện trình tự lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định hướng dẫn, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán kinh phí để triển khai lập quy hoạch theo quy định. Trên cơ sở đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, công tác lập Quy hoạch tỉnh được tiến hành nhằm phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh trong thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với lợi thế nằm ở tiểu vùng phía Đông – Bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên trục hành lang kinh tế đô thị ven Biển Đông, kết nối thuận lợi với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Tiền Giang cần lưu ý trong công tác quy hoạch phải gắn đô thị hóa với công nghiệp hóa,quy hoạch nông thôn để bố trí dân cư, sản xuất hợp lý và sử dụng tốt nguồn lao động
của địa phương.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm