Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 548

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Năm 2022

Thông tin chi tiết

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc kế thừa và cụ thể hoá những định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Từ đó làm cơ sở để hình thành lên mối liên kết phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc trong quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đặc biệt là với vùng thủ đô Hà Nội.

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trong bối cảnh quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng theo pháp luật Quy hoạch chưa được lập. Vì vậy, việc lập Quy hoạch tỉnh còn có ý nghĩa quan trọng trọng việc bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch cấp trên trong quá trình lập và tổ chức thực hiện.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm