Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch TP. Hà Nội

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1222

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Tháng 11 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội với diện tích 3.359,82km2; dân số gần 8,4 triệu người, gồm 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn – là “trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước”. Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô, các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ , bộ mặt kinh tế – xã hội của Thủ đô đã có rất nhiều thay đổi, “đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh đó, để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn và vị trí chiến lược, để cụ thể hóa định hướng chiến lược phát triển Thủ đô Hà Nội xứng tầm Thủ đô các nước phát triển, làm cơ sở cho việc quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm