Previous slide
Next slide

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch TP. Hải Phòng

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 1375

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:  Tháng 8 Năm 2023

Thông tin chi tiết

Trong thời kỳ 2011-2020, Hải Phòng thực hiện nhiều mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó phải kể đến các mục tiêu được nêu trong Quyết định số 271/2006 ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020”; Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 về “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (có điều chỉnh một số chỉ tiêu cho thời kỳ đến năm 2020); và Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 và về “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Dự án xây dựng “Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” được thực hiện để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 2017 và các văn bản pháp luật liên quan, yêu cầu phải tiến hành khẩn trương và đồng thời cùng lúc xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các quy hoạchngành cấp quốc gia), quy hoạch các vùng và các tỉnh theo những yêu cầu mới của công tác quy hoạch.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
Một số tài liệu khác:
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm