Bất động sản xanh

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

01. Tổng quan thị trường Bất động sản Xanh Quý IV/2020 & Quý I/2021
02. Hiệu quả hoạt động truyền thông Top 05 dự án Bắt đầu
03. Yếu tố “Dịch vụ tiện ích, Cơ sở vật chất” trong thị trường Bất động sản Xanh
04. Kết luận và đề xuất

Có thể bạn quan tâm