Previous slide
Next slide

Biến động giá đất đô thị tại Đà Nẵng 2017-2020

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Bài báo này đã phân tích được diễn biến của thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trong giai đoạn 2017–2020 cũng như đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, giá đất ở tại đô thị có xu hướng tăng liên tục từ năm 2017 đến năm 2019 và giảm xuống vào năm 2020 khi dịch Covid-19 xuất hiện. Tỷ lệ tăng giá bình quân của giai đoạn 2017–2018 và 2018–2019 tương ứng với 80%/ năm và 50%/ năm.Từ giai đoạn 2019–2020, giá đất giảm rõ rệt với mức giảm bình quân khoảng -11%. So với năm 2017, giá đất năm 2020 tăng từ 100–160%, tương đương từ 25%–40%/năm. Độ lớn của giá đất có mối liên hệ rõ ràng với tỷ lệ tăng giá bình quân trong giai đoạn nghiên cứu. Những thửa đất có mức giá ≤ 16 triệu đồng/m2 có tỷ lệ tăng giá cao hơn rõ rệt so với những thửa có giá > 16 triệu đồng/m2 . Khi thị trường tăng mạnh và có dấu hiệu “bong bóng”, chính sách tín dụng của Nhà nước, sự giám sát chặt chẽ các hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản của chính quyền địa phương là giải pháp kiểm soát thị trường hiệu quả.

Thông tin chi tiết

Thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn ở miền Trung, có thị trường bất động sản rất sôi động, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, có thể nói là thị trường bất động sản đại diện cho khu vực ven biển ở miền Trung. Sau sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, bất động sản Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của nhiều chủ đầu tư, tập đoàn lớn, từ đó sẽ kéo theo sự gia tăng về giá trị bất động sản nơi đây trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng chịu tác động nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch. Tổng thiệt hại trực tiếp của ngành du lịch Đà Nẵng trong Quý I/2020 khoảng hơn 1.859 tỷ đồng, lũy kế đến quý II/2020 khoảng 5.672 tỷ đồng , kinh tế thành phố Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng -9,7% , kéo theo sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu diễn biến giá đất ở tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 để làm rõ sự biến động của thị trường đất ở đô thị, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở thành phố này nói riêng cũng như tại khu vực miền Trung nói chung. Đồng thời, nghiên cứu này cũng đã phân tích một số yếu tố tác động đến giá đất ở đô thị của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2017–2020.

Có thể bạn quan tâm