Bộ Công thương_Bất động sản công nghiệp 2021

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng công bố báo cáo cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

 • 08/02/2022 – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng công bố Báo cáo cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.
 • Báo cáo đã phác hoạ những nét chính về môi trường cạnh tranh và đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp (BĐSCN) tại Việt Nam, cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin trong việc rà soát, giám sát cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam.

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Bất động sản miền Bắc

 • Năm 2021 là năm đánh dấu sự bùng nổ của thị trường BĐSCN miền Bắc với tỷ lệ lấp đầy đạt mức cao và thu hút được nhiều doanh nghiệp hơn với khoảng 63,5 nghìn ha đất công nghiệp được đưa vào quy hoạch với 238 khu.
 • KCN Hải Hà đang là khu vực công nghiệp có diện tích lớn nhất khu vực là 4.988 ha tương ứng với mức thị phần 7,91% trên thị trường.
 • Đứng thứ hai là Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc cũng thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh với diện tích đạt 3.710 ha tương ứng với mức thị phần 5,88%.
 • Theo chỉ số CR, các khu công nghiệp đang có mức độ cạnh tranh cao và gay gắt, các chỉ số CR đều đang ở mức thấp, do số lượng khu công nghiệp đông.
 • Chỉ số HHI đang ở mức 164 nhỏ hơn gần 10 lần so với ngưỡng 1.800.

Bất động sản miền Trung 

 • Có  khoảng 260 dự án khu công nghiệp với tổng quy mô lên đến 62,8 nghìn.
 • KCN Nghi Sơn đang là khu công nghiệp có quy mô diện tích dẫn đầu khu vực với mức thị phần 14,4% tương đương với 9.057 ha.
 • Theo sau là CCN Sa Huỳnh với quy mô 3.369 ha tương ứng với 5,37% thị phần và KCN Wha Hemaraj 1 quy mô 3.200 ha tương đương 5,10% thị phần.
 • Chỉ số CR và HHI của thị trường miền Trung cao hơn so với khu vực miền Bắc, nhưng vẫn ở mức thấp so với ngưỡng gây hạn chế.

Bất động sản Miền Nam.

 •  Có  khoảng 400 khu công nghiệp với tổng quy mô diện tích lên đến 109 nghìn ha đất.
 • KCN Năm Căn hiện đang là khu công nghiệp có diện tích quy hoạch lớn nhất với quy mô diện tích đạt 11.000 ha với mức thị phần 9,88%.
 • Theo sau là hai KCN Kiên Lương và KCN Sông Hậu với quy mô cùng đạt 3.200 ha tương ứng với mức thị phần 2,87% trên thị trường.
 • Chỉ số CR và HHI cao, thị trường cạnh tranh gay gắt, phân bổ đồng đều giữa các khu công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Products not found