Previous slide
Next slide

Các tuyến cao tốc – Hành lang kinh tế tại Việt Nam

500,000 

I. Hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng
II. Hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh
III. Hành lang kinh tế Đông Tây
IV. Hành lang kinh tế biển Bắc Trung Bộ
V. Hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – TPHCM – Mộc Bài
VI. hành lang kinh tế Đông Tây (Myanma – Thái Lan – Lào – Việt Nam – Biển Đông)

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm