Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam 11.2022

Vào cuối tháng 10, ngân sách nhà nước ghi nhận bội thu ở mức 10,7 tỷ US$. Do bội thu ngân sách và chi phí vay nợ gia tăng trên thị trường trong nước, khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong 10 tháng đầu năm 2022 chỉ bằng 34,9% kế hoạch, so với 72,5% trong năm trước đó.
Nền kinh tế đang đối mặt với nhiều lực cản mạnh. Sức cầu bên ngoài chững lại trong khi điều kiện huy động tài chính toàn cầu bị thắt chặt gây ảnh hưởng đến tỷ giá. Lạm phát giá tăng và điều kiện huy động tài chính trong nước cũng bị thắt chặt có thể ảnh hưởng đến cầu trong nước.

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Những diễn biến kinh tế gần đây

 • Tăng trưởng sản xuất công nghiệp chững lại do
  sức cầu bên ngoài yếu
 • Doanh số bán lẻ tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ
  chậm hơn
 • Cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận thặng dư
  trong tháng 10, nhưng tăng trưởng xuất khẩu
  chững lại
 • Số đăng ký vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  phục hồi
 • Lạm phát cơ bản và toàn phần tăng tốc
 • Giá cả đầu vào nhập khẩu chính tiếp tục hạ nhiệt
 • Tăng trưởng tín dụng hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức
  cao
 • Đồng tiền của Việt Nam giảm giá so với đồng đô-la
  Mỹ
 • Cân đối ngân sách đạt bội thu ở mức nhỏ
 • Cần theo dõi
 • Nguồn và ghi chú

Có thể bạn quan tâm

Products not found