Previous slide
Next slide

Chứng minh về điều kiện thu nhập dành cho người đi làm đã nghỉ hưu và người thu nhập thấp

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mẫu 06.Chứng minh về điều kiện thu nhập dành cho người đi làm đã nghỉ hưu và người thu nhập thấp

  1.  Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh.
  2. Áp dụng cho trường hợp đối tượng người lao động làm việc trong doanh nghiệp, sĩ quan quân đội, công chức viên chức (trường hợp đã được nghỉ chế độ) và người thu nhập thấp.
  3. Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.
  4.  Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú của người kê khai hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú.
  5. Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê khai.

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm