Cushman & Wakefield_Triển vọng Bất động sản Thương mại Châu Á Thái Bình Dương 2022 – Nắm bắt ’22

Triển vọng Bất động sản Thương mại Châu Á Thái Bình Dương 2022 – Nắm bắt ’22

 • Tổng quan
 • Triển vọng kinh tế
 • Triển vọng văn phòng
 • Triển vọng đầu tư
 • Chiến lược 

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Tổng quan:

 • Triển vọng kinh tế
 • Triển vọng văn phòng
 • Triển vọng đầu tư

Triển vọng kinh tế

 • Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu tăng trưởng 2022
 • Tăng trưởng GDP thực hằng năm
 • Tăng rủi ro lạm phát
 • Phục hồi ba tốc độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương
 • Thị trường lao động thắt chặt

Triển vọng văn phòng

 • Khả năng chống chịu qua đại dịch
 • Thị trường phục hồi nhanh hơn dự đoán
 • Giá thuê tăng nhưng hạn chế tăng trưởng ngắn hạn
 • Tập trung vào Chiến lược Nơi làm việc
 • Tập trung vào Vị thế
 1. Nâng cấp tiện ích
 2. Tạo ra cộng đồng
 3. Cung cấp khả năng linh hoạt
 • Tiêu điểm trong thị trường công nghiệp

Triển vọng đầu tư

 • Lượng đầu tư đang trên đường lập đỉnh như trước đại dịch
 • Chuyển trọng tâm đầu tư sang các chiến lược xuyên suốt chu kỳ
 • Chiến lược từng ngành
 • Văn phòng
 • Công nghiệp
 • Bán lẻ và giải trí
 • Thị trường mới nổi

Chiến lược

 • Doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Products not found