Previous slide
Next slide

Danh mục các đồ án thực hiện 2021-2025 tại Hà Nội

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mục đích:

-Xây dựng danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021÷2025 trên địa bàn Thành phố gắn liền với bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công.

-Tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch để phủ kín quy hoạch theo thứ tự, tầng bậc tại các khu vực ổn định. Từ đó xác định các đồ án trọng tâm, phù hợp thực hiện năm 2021-2022 phục vụ yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp và đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hoàn thành đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt.

Thông tin chi tiết

Dưới đây là danh mục các đồ án thực hiện , quy chế đề xuất mới dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội:

  1. Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội: Đồ án này sẽ tập trung vào việc quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới, cải thiện hạ tầng đô thị hiện có và xây dựng các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, công viên và hệ thống giao thông.
  2. Quy hoạch phát triển vùng đô thị thông minh: Đồ án này sẽ tạo ra một môi trường sống thông minh và bền vững bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến. Nó bao gồm việc quy hoạch và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, giao thông thông minh, quản lý năng lượng và môi trường thông minh.
  3. Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông công cộng: Hà Nội đang gặp phải các vấn đề liên quan đến ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Đồ án này sẽ tập trung vào việc phát triển và cải thiện hạ tầng giao thông công cộng, bao gồm mở rộng mạng lưới xe buýt, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị và nâng cao quản lý giao thông.
  4. Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội: Đồ án này nhằm tăng cường giá trị du lịch của thành phố, bao gồm việc phát triển các điểm đến du lịch mới, quảng bá hình ảnh Hà Nội và cải thiện dịch vụ du lịch.
  5. Quy chế đề xuất mới về quản lý môi trường: Hà Nội đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Đồ án này sẽ đề xuất các quy chế mới để kiểm soát ô nhiễm không khí, nước và đất, quản lý chất thải và khám phá các giải pháp tái chế và tái sử dụng.

Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số đồ án dự kiến và có thể có những thay đổi hoặc điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Có thể bạn quan tâm