Previous slide
Next slide

Đề án phát triển đô thị phía đông TP Hồ Chí Minh

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Báo cáo tháng 4-2020 của Ngân hàng thế giới cho thấy “Tăng trưởng và công nghiệp hóa nhanh của Việt Nam đã để lại nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tổng mức tiêu thụ điện tăng gấp ba lần trong vòng mười năm qua, nhanh hơn mức tăng sản lượng điện. Với sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nhiên liệu hóa thạch, ngành năng lượng phát thải gần hai phần ba tổng phát thải khí nhà kính của cả nước. Nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng cao, trong khi năng suất nước vẫn còn ở mức thấp, chỉ đạt 12% so với chuẩn thể giới. Tình trạng khai thác thiếu bền vững tài nguyên thiên nhiên như cát, thủy sản và gỗ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh đó, đại đa số người dân và nền kinh tế Việt Nam đều dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu”. Do đó, việc chủ động đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và hợp tác phát triển là
hướng đi đúng đắn

Thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm