Previous slide
Next slide

Điểm tin tuần 4- T7/2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bình quân 7 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,65% so với cùng kỳ 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung 3,12%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước 7 tháng năm 2023 giảm 19,32% so với cùng kỳ, giá gas giảm 11,44% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Thông tin chi tiết

Điểm tin tuần 4- T7/2023: Xét theo lĩnh vực, trong đó ngành kinh doanh bất động sản, trong 7 tháng năm 2023 có 2.622 doanh nghiệp được thành lập, giảm 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái;  756 doanh nghiệp giải thể tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo điểm tin tuần: tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm. Thị trường khách nội địa tháng 7 năm 2023 đạt 12,5 triệu lượt trong đó có 8,3 triệu lượt khách có lưu trú.

Có thể bạn quan tâm