Previous slide
Next slide

Giải đáp các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 29

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:

Thông tin chi tiết

Giải đáp các quy định của luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại các Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi
trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các cơ quan liên quan của 63 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Môi trường đã tổng hợp các câu hỏi đề nghị giải đáp từ các Sở TN&MT, doanh nghiệp và
người dân liên quan đến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, để biên tập nội dung hướng dẫn, trả lời.
Do Luật BVMT 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành có nhiều quy định mới, có tính đột phá, lần đầu áp dụng tại Việt Nam nên số lượng câu
hỏi đề nghị giải đáp lớn, việc tổng hợp, biên tập nội dung trả lời mất nhiều thời gian. Để kịp thời hướng dẫn, trả lời người dân, doanh nghiệp, cơ quan chuyên
môn về BVMT tại các địa phương, Tổng cục Môi trường đăng tải câu hỏi và nội dung trả lời trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục và sẽ tiến hành cập nhật,
bổ sung thường xuyên.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm