Previous slide
Next slide

Giải pháp phát triển thị trường lao động Việt Nam 2022

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trong giai đoạn hội nhập chủ động, tích cực, nhất là hội nhập theo chiều sâu trực tiếp là việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động, thực hiện thị trường lao động có kỹ năng cao trong ASEAN để thành lập Cộng đồng ASEAN đầy đủ vào năm 2025, việc phát triển bao trùm và ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0113, khai thác hiệu quả nguồn lực lao động khoảng 53 triệu người với khả năng đổi mới sáng tạo cao, cần cù và luôn có ý chí vươn lên,Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh về việc làm tiền lương cao, thu nhập lớn cũng như nhiều mô hình kinh doanh mới đang được áp dụng phổ biến càng thúc đẩy việc điều chỉnh cơ cấu nguồn cung lao động, sự thay đổi nhanh chóng của cầu và mức tiền lương linh hoạt. Các cơ chế, chính sách cần được đổi mới dựa trên phiên bản mới của thị trường. Ngoài ra, hội nhập thị trường lao động thúc đẩy sự liên thông nguồn lao động trong và ngoài nước và chắc chắn diễn ra quá trình đào thải, sàng lọc và phát triển nguồn lao động theo xu hướng mới. Nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo sẽ được coi trọng và mang tính dẫn dắt các nguồn lao động ở các ngành khác.

Thông tin chi tiết

Thị trường lao động là một trong năm loại thị trường đang thúc đẩy kinh tế – xã hội nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): “Thị trường lao động là thị trường trong đó có các  dịch vụ lao động được mua và bán thông qua quá trình để xác định mức độ có  việc làm của lao động, cũng như mức độ tiền công”. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi loại thị trường đều có chức năng và vai trò khác nhau, nhằm giải quyết những nhiệm vụ riêng có của nó và nhiệm vụ chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường lao động được coi như một “đầu tầu” để kéo theo sự chuyển động của các thị trường khác và của toàn bộ nền kinh tế. Do đó, việc hoàn thiện chính sách và quản trị quốc gia về lao động có ý nghĩa quan trọng tới phát triển thị trường lao động của các nước, trong đó có Việt Nam.Thị trường lao động Việt Nam trong những năm qua có sự phát triển khá tích cực, vận hành theo quy luật thị trường, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

 

Có thể bạn quan tâm