Previous slide
Next slide

Hạ tầng giao thông HN- HCM 2021

500,000 

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giao thông như mạch máu của nền kinh tế, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước một bước” là đòi hỏi bức thiết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính vì vậy, đột phá trong xây dựng quy hoạch cùng với việc đổi mới tư duy trong phân bổ nguồn lực, lựa chọn công trình có tính lan tỏa cao và xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân là “chìa khoá” để sớm phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế.

Thông tin chi tiết

Hạ tầng giao thông tại Việt Nam những năm gần đây từng bước được cải thiện, song chưa theo kịp được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KTXH).Kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cả xã hội đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển giao thông vận tải; một số công trình giao thông hiện đại, như đường bộ cao tốc, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế,… được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước.Tuy nhiên, thực tế hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, hiện đại, vẫn còn là điểm nghẽn đối với nhu cầu phát triển để tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống đường bộ cao tốc mới bước đầu hình thành, hệ thống đường sắt đã lạc hậu, chưa đầu tư được đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường sắt đô thị mới đầu tư xây dựng những tuyến đầu tiên; hệ thống cảng biển chưa khai thác hết công suất thiết kế; một số cảng hàng không đã xảy ra quá tải…

Có thể bạn quan tâm