Previous slide
Next slide

Hồ sơ 63 tỉnh thành phố

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Báo cáo PCI 2021: Hồ sơ 63 tỉnh, thành phố Việt Nam 2021

  • Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam. 
  • Báo cáo PCI 2021 là ấn phẩm lần thứ 17 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Thông tin chi tiết

➢ Mô tả 7 bộ dữ liệu được sử dụng để xây dựng chỉ số PCI và phân tích về chất lượng điều hành kinh tế tại Việt Nam:

Qua 17 năm, chỉ số PCI ngày càng hoàn thiện, bổ sung thêm nhiều công cụ đo lường và đánh giá chính xác hơn.

➢ Các sản phẩm nghiên cứu chính:

  • Phân tích về chất lượng điều hành kinh tế tại các tỉnh, thành phố qua các cảm nhận của doanh nghiệp tư nhân,
  • Tìm hiểu đánh giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam,
  • Đo lường niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp nhận diện chất lượng cơ sở hạ tầng địa phương qua phản ánh của các doanh nghiệp.

➢Đo lường tác động của đại dịch COVID-19 tới hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam:

  • COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp với mức độ ảnh hưởng khác nhau đối với từng nhóm doanh nghiệp.
  • Tác động của COVID-19 về mặt nhân lực.
  • Tác động của COVID-19 đối với kết quả kinh doanh. 
  • Khuyến nghị chính sách.

➢ Bảng xếp hạng PCI 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

➢ Kết quả xếp hạng các vùng của Việt Nam

➢ Hồ sơ 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

Có thể bạn quan tâm