Previous slide
Next slide

Hội thảo xây dựng & thực thi chính sách thúc đẩy “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm”

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 4

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:31/10/202

Thông tin chi tiết

[HỘI THẢO] XÂY DỰNG & THỰC THI CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY “THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM”:
Kinh nghiệm của EU & Thực tiễn tại Việt Nam sự tham gia của Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội

1. Giới thiệu về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm:
Responsible business practice – RBP là một nội dung quan trọng nhằm đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Chính vì
vậy, Liên Hợp Quốc đã công bố Các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs), nhằm thúc đẩy nội dung này trên quy mô toàn cầu và hướng tới hỗ trợ các quốc gia cụ
thể hóa thành chương trình hành động của từng quốc gia (Xem thêm về UNGPs). Tính đến tháng 10/2019 đã có 25 quốc gia đã đưa các vấn đề kinh doanh có trách nhiệm vào một
phần các chương trình nghị sự quốc gia. Trong đó, 23/25 quốc gia đã xác lập Chương trình hành động quốc gia với những mục tiêu cụ thể phù hợp với bối cảnh quốc gia. Tại Đông Nam Á, Thái
Lan là quốc gia đầu tiên trong khu vực ban hành Chương trình hành động quốc gia (vào tháng 9/2019, phiên bản cập nhật năm 2022).
Tại Việt Nam, Bộ Tư pháp chủ trì đã ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai
đoạn 2023-2027 (Quyết định 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/7/2023).

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm