Previous slide
Next slide

Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 56

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:

Thông tin chi tiết

Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững

Mục lục

1 Mục đích của hướng dẫn này
2 Tại sao phải báo cáo?
3 Tiêu chuẩn toàn cầu và nguồn tham chiếu
4 Những bước chính của quy trình báo cáo
5 Khía cạnh hoạt động kinh doanh
được đề cập trong Báo cáo bền vững
6 Phụ lục 1: Định vị các bên liên quan
và nhu cầu của các bên
7 Phụ lục 2: Tổng quan về quá trình
đảm bảo tính bền vững điển hình
8 Phụ lục 3: Hướng dẫn GRI G3 – Tóm tắt
về công bố thông tin

Chúng tôi rất vui mừng khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ủng hộ sáng kiến này. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam thực hiện báo
cáo phát triển bền vững trong quá trình xây dựng báo cáo thường niên của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp đạt được mức độ hiệu quả trong mọi
phương diện quản lý thường sẽ có tiềm năng tăng trưởng và lớn mạnh trong dài hạn.
Chúng tôi hy vọng Cuốn Hướng dẫn này sẽ bổ ích với doanh nghiệp. Cuối cùng, chúng tôi xin trân trọng cám ơn sự đóng góp quý báu của đội ngũ
tư vấn Công ty PWC trong quá trình xây dựng, tham vấn và ban hành cuốn hướng dẫn này.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm