Không còn thời gian để lãng phí. Thách thức và cơ hội đối với phát triển thương mại xanh tại Việt Nam

Chương 1. Tình hình kinh tế gần đây và triển vọng thời gian tới
I. Giới thiệu
II. Diễn biến kinh tế gần đây
III. Triển vọng kinh tế và rủi ro
CHƯƠNG 2. KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐỂ LÃNG PHÍ: Cơ hội và thách thức đối với phát triển thương mại
xanh tại Việt Nam
I. Xuất khẩu của Việt Nam dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu đến mức độ nào?
II. Xuất khẩu đóng góp bao nhiêu vào phát thải các-bon tại Việt Nam?
III. Kế hoạch nhằm giảm nhẹ tổn hại môi trường của Việt Nam và các quốc gia khác có thể sẽ ảnh
hưởng như thế nào đến xuất khẩu của Việt Nam?
IV. Cơ hội phát triển thương mại xanh của Việt Nam là gì?
V. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh khi sản xuất các sản phẩm xanh hay không và đâu là
những cơ hội mới về sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm môi trường mới?
VI. Khuyến nghị chính sách
Phụ lục 1. Cường độ phát thải của các sản phẩm chính của Việt Nam
Phụ lục 2. Các biện pháp phi thuế quan dành cho đơn vị nhập khẩu tấm pin năng lượng mặt trời (HS854140) tại Việt Nam
Tham khảo

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Báo cáo là sản phẩm của đội ngũ chuyên gia Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia tư vấn ngoài ngân hàng. Các kết
quả tìm hiểu, các giải thích và kết luận đưa ra trong tập sách này không phản ánh quan điểm chính thức của Ban Giám
đốc điều hành Ngân hàng Thế giới hoặc các Chính phủ mà họ đại diện. Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính
xác của các dữ liệu trong tập sách này. Đường biên giới, màu sắc, tên gọi và các thông tin khác biểu hiện trên các bản
đồ trong báo cáo này không hàm ý bất kỳ đánh giá nào của Ngân hàng Thế giới về vị thế pháp lý của bất kỳ vùng lãnh
thổ nào và cũng không thể hiện bất kỳ sự ủng hộ hay chấp nhận nào của Ngân hàng Thế giới với các đường biên giới đó.
Không nội dung nào trong tài liệu này tạo nên hoặc được coi như là một sự hạn chế đối với hoặc sự từ bỏ đặc quyền và
miễn trừ của Ngân hàng Thế giới đã được bảo lưu riêng.

Có thể bạn quan tâm