Previous slide
Next slide

Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 20

Định dạng: PDF

Ngày phát hành:

Thông tin chi tiết

Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở là quá trình đánh giá và ghi chép lượng khí nhà kính được sản xuất hoặc tiêu thụ tại một cơ sở kinh doanh hoặc sản xuất. Đây là một phần quan trọng của quản lý môi trường, giúp theo dõi và đánh giá tác động của hoạt động kinh doanh đối với biến đổi khí hậu và môi trường. Kiểm kê này thường bao gồm các hoạt động đo lường, báo cáo và quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định về giảm lượng khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm